Presentation på Kvarken Talks

Den 18 juni deltog ledningsgruppen plus musiker i Kvarken Talks vid Villa Sandviken i Vasa.

Nätverket fick möjligheten för ett muntligt framförande under eventet. Våra musiker underhöll
också med musik och vi fick en stor synlighet. Våra roll-ups blev utplacerade på strategiska punkter
i lokalen. Evenemanget innebar en stor möjlighet att diskutera och nätverka. Vi diskuterade med 21 exportorganisationer, handelskammrarna i Västerbotten och Österbotten, kommunpolitiker,
riksdagsrepresentanter osv.

Vi betonade att musikindustrin är något man borde lyfta fram också som en viktig del av
näringslivet i regionen. Ofta blir musikindustrin osynlig på grund av att den består av många
enskilda aktörer.

Vi betonade också hållbarhetsaspekten inom vår industri. Våra produkter uppstår genom våra
tankar. När man skriver en låt så uppstår den ur tomma intet genom en kreativ process. Vi hugger
inte ned skog, bygger en fabrik eller gräver efter metaller. Dessutom kan en produkt i form av
musik bestå i årtionden eller århundraden.

Ledningsgruppen: Fr. v. Casper Sahlström (LAFO), Mats Granfors (Novia), Johan Nybäck (YA), Ulla Sjöström (Musikmakarna), Oscar Sundelin (Musikmakarna), Duncan Kemp (KulturAkademin)