Kvarken Songwriting Camp #3 – Singer/Songwriter

Den 18-20 februari genomförde vi vårt tredje låtskrivningscamp med fokus på singer/songwriter. Under campet blandade vi deltagare från både Sverige och Finland och parade ihop låtskrivare med producenter och artister. Målet var att de olika låtskrivningsgrupperna skulle skapa nya låtar till den artist gruppen blivit tilldelad.

Låtskrivninglägret hade 23 deltagare och resultatet var flertalet låtar som höll en hög nivå.

Campet hölls genom platformen Discord där deltagarna kunde få rådgivning, stöd eller
tips under processens gång. I de enskilda låtskrivningssessionerna kunde andra mötesverktyg
användas som t.ex Zoom.

Feedback på låtarna gavs av ledningsgruppen med sikte på att låtarna skulle produceras på en nivå
som skulle hålla på en kommersiell standard. Alla låtar som skickades in efter campets slut mastrades av Svante Forsbäck på projektets bekostnad.

Utvärdering

Av 23 deltagare svarade endast 4 personer på utvärderingsenkäten. Campet fick en Experience Value Score på 87 poäng av 100. Kommentarer från deltagarna var:

“Alltid roligt med camps och att få jobba med nya människor och skapa nya kontakter. Jättebra att sådana tillfällen ordnas här i Kvarken området var det finns så många talanger. :)”

“Processen är ibland klurig, det är resultatet som räknas”