Besök på Musik & Talang i Finland

Den 24-25 september 2021 besökte ledningsgruppen tillsammans med studenter från Dreamhill Music Academy musikkongressen Musik & Talang i Vasa, Finland. Under besöket fick studenterna från Dreamhill Music Academy ta del av kongressens program på plats och övriga anmälda deltagare från nätverket fick möjligheten att kolla på programmet digitalt hemifrån via länk.

9 deltagare från nätverket (som inte går Dreamhill Music Academy) anmälde sig till livesändningarna av programmet varav en gav feedback i utvärdingsenkäten:

“Fint program. Det som jag tog del av var intressant! Lite minus för tidsfördröjningari. Annars bara bra! 👍😀 Tack! 🙏”